Vyhorená matka (burnout)

Definícia tzv. syndrómu vyhorenia (alebo burnout) sa popisuje ako akýsi stav únavy a frustrácie. Tento psychický stav, v ktorom medzi hlavné príznaky patrí emočné opotrebenie, stres, ale aj nervozita a agresia, či neschopnosť správnej reakcie, sa pripisuje prevažne ľuďom v pracovnom (profesijnom) prostredí.

Nestretla som sa doposiaľ s týmto termínom v súvislosti s matkou. Keď si to ale rozoberieme na drobné, matka je pracovná pozícia, ktorá sa obsadzuje narodením dieťaťa a končí, hm, končí niekedy?

Taká matka potrebuje počas dňa vybaviť množstvo mítingov, jej organizačné schopnosti musia byť na úrovni manažéra, kouča aj team lídra zároveň, diár má zaplnený činnosťami, ktoré neznesú odklad, o rozhodovacích schopnostiach nehovoriac. 

Taká matka nepozná dovolenku, voľné nepracovné dni ani víkend. Jej pracovný čas je 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Skrátka, taká matka sa nemôže rozhodnúť, že si na pár dní berie od mamovania dovolenku a chvíľu nebude matka. U matiek, ktoré majú už väčšie deti je to (možno) inak. Umením každej matky je nájsť v tomto pracovnom nasadení rovnováhu a harmóniu. Vyladiť povinnosti a činnosti do stavu, aby aj vlk bol sýty, aj ovca celá. A to je občas veľmi náročné.

Nie je tajomstvom, že rola matky je pod akousi spoločenskou dogmou. A tá predstavuje súbor rôznych povinností matky. No a tu sa zastavím. Povinností matky?!

Matka musí byť non stop k dispozícii deťom i mužovi.

Matka musí udržiavať domácnosť stále čistú a upratanú.

Matka musí variť teplé jedlo.

Matka musí vyriešiť každý detský konflikt.

………

Je ich neúrekom tých povinností. A viete kedy si taká matka uvedomí, že sú to jej povinnosti? Keď ich prestane vykonávať a spoločnosť (rozumej okolie) sa začne zaujímať, prečo to a ono už matka nevykonáva …

Matka odišla na víkend s kamarátkami (bez detí a bez muža).

Matka si našla pani na pomoc v domácnosti.

Matka objedná obed z reštaurácie (raňajky sú rožky z obchodu a večera je zasa rožok z rána)

Matka nerieši detské konflikty.

A tak sa jedného dňa stane, keď si taká matka uvedomí, čo všetko a v akom čase ‘musí’ zvládnuť, že to nezvládne. Psychický a fyzický tlak na jej pracovné nasadenie je tak obrovský a silný, že taká matka začne byť nervózna, netrpezlivá, veľmi unavená, priam letargická až pasívna. Nevládze nič urobiť. Na deti je nepríjemná, na muža sa nemôže ani pozrieť, na seba sa nedokáže v zrkadle ani usmiať.

Chce len ukončiť svoje pracovné nasadenie.

Chce pokoj.

Oddych.

Víkend.

Dovolenku (len nie materskú dovolenku!).

Taká matka ale pod tlakom okolia a spoločnosti netuší, že si môže pomôcť a môže svoje povinnosti prenechať ďalším pomocníkom. Že môže pokojne na víkend odísť s kamarátkami niekam na chatu, kde nie sú žiadne deti! Kde nemusí variť! Kde nemusí okrikovať ukričané deti! Kde nemusí nič! Dokonca môže spať ako dlho chce a potrebuje!

Keď si ale taká matka nedokáže uvedomiť, že nie všetko musí byť len na jej pleciach, vzniká tzv. syndróm vyhorenia, ktorým podľa môjho názoru trpí nejedna matka.

A ja verím, že každá matka chce byť trpezlivá a milá na svoje deti, dokonca aj na muža.

Chce aplikovať rôzne výchovné techniky, aby deti mali krásne detstvo.

Nechce kričať.

Nechce byť nervózna ani netrpezlivá.

Nepodceňujme matku. Nepodceňujme jej schopnosti, no majme na zreteli, že ako každý ďalší človek na tejto planéte, aj matka potrebuje pomoc a oddych. Prestaňme s tými spoločensky zapísanými pravidlami čo taká matka musí a čo nemôže. A prosím, nevolajme matky, ktoré na seba myslia ‘moderné matky’ … 

Vety typu: “To tie dnešné moderné matky odídu na víkend s kamoškami a nechajú deti manželovi.” A ďalej v tomto duchu. Je to nezmysel. 

Je vzácne vidieť matku, ktorá je pokojná, vyzerá oddýchnuto, atraktívne (??), upravene, nie je nervózna a nekričí. Ako krásne by vyzeralo okolie a spoločnosť, keby každá matka bola oddýchnutá, atraktívna, upravená a pokojná. Každého by sa to dotklo a každého ovplyvnilo. Každé dieťa i každého ďalšieho človeka. Pretože platí jedno zlaté pravidlo:

spokojná matka = spokojná celá rodina = spokojná celá spoločnosť

Verím, že každá matka potrebuje pozornosť a milé slová. Navrhnite takej matke pomoc. Neodsudzujte ju za nič, čo robí. Nie ste v jej koži, v jej živote, nikdy nemôžete vedieť ako to taká matka má.

A každá jedna matka robí vždy NAJLEPŠIE AKO VIE!

Komentujte